Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • De eigenaar : de eigenaar van de website, zijnde De Sinterklaasfabriek;
  • Gebruik (en) : alle denkbare handelingen;
  • U : de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • De content : alle in de website aanwezige inhoud.

Artikel 1

Het onderstaande is van toepassing op de pagina's die u bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met de disclaimer.

Artikel 2

De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

Artikel 3

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

Artikel 4

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

Artikel 5

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan de eigenaar te worden verzocht.