Copyright

De Sinterklaasfabriek is een, bij het Benelux Merkenbureau, geregistreerd merk.

De (intellectuele eigendoms) rechten met betrekking tot de site, waaronder begrepen de teksten, afbeelding(en), vormgeving, databestanden en overig (stilstaand en of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen), en overige materialen, hierna te noemen "content", behoren bij De Sinterklaasfabriek en of haar licentiegevers. Het is gebruikers niet zonder toestemming toegestaan om "content" die op of via de site beschikbaar is voor commerciële of publieke doeleinden te wijzigen, kopiëren, distribueren, te verzenden, weer te geven, publiceren, verkopen, licenseren of te gebruiken voor het creëren van afgeleide werken.